Treverket tilbyr restaurering av både dører, vinduer og møbler.