Roar Eide, Daglig leder, møbelsnekker

T_(+47) 915 44 820   E_roar@treverket.com

Annette Nedrebø, Produksjonsleder, møbelsnekker

T_(+47) 920 68 499  annette@treverket.com

 

Per Rosnes, møbelsnekker

Thomas Fagerland Nilsen, møbelsnekker

   

Jon S. Ørsland, møbelsnekker

T_(+47) 51 55 86 00   

Morten Torstensbø, møbelsnekker/tømrer

morten@treverket.com

 

Helge Anvik Løvdal, Møbelsnekker